USA STILLER SKÆRPEDE KRAV TIL BYGGERI AF F-35 MILITÆRBASEN I SKRYDSTRUP

F-35

Det står stadig mere klart, at Danmarks nye kampfly er amerikanske, ikke kun før de blev købt, men også efter. De står under direkte kommando af USA/NATO og USA stiller skærpede og hemmelige krav til ombygningen af Flyvestation Skrydstrup – nu Fighter Wing Skrydstrup.
Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skrydstrup Flyvestation ombygges til F-35 – en NATO-base i Danmark


Anlægsloven for udbygning af Flyvestation Skrydstrup til F-35 kampfly er vedtaget i Folketinget og arbejdet sat i gang d. 15. juni. Og i 2021 går NATO egenhændigt ind og udbygger Skrydstrup til også at kunne modtage tunge fly, der skal bruges til at tanke F-35 i luften. Vi skal ikke have illusioner om  at flyene administreres af Danmark, eller at de bliver anskaffet for at forsvare landet mod angreb. Skrydstrup er en NATO-base og flyene en integreret del af USA’s og NATO’s aggressive krigsmaskine og styres derfra. De er blot betalt af danske skatteydere. Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 1 kommentar

INFERNALSK LARM OVER SKRYDSTRUP – F-35 DRÆBERMASKINER I LYTTETEST

Politikere – slå ørerne ud og lyt: Vi har ingen brug for kampfly!

895 boliger vil blive udsat for støj over grænseværdierne, når F-35 kampfly indtager Danmark og Fighter Wing Skrydstrup i 2023. D. 22. maj forsøgte Flyvevåbnet at berolige beboerne i området med en testflyvning i ‘søndagsudgave’ tilsat gratis pølser og sodavand. Nej tak til nye kampfly var med på en lytter.

Den dybe, brummende støj fra F-35 flyene gik lige i krop og ører og var afgjort yderst ubehagelig, men beboere fra området kunne fortælle, at flyvningen i dag trods alt måtte gå under betegnelsen ’søndagsflyvning’. Tempo og drejningsmanøvrer vil være af en helt anderledes karakter, når de virkelige flyvninger sætter ind. Allerede de nuværende F-16 fly er en plage for naboer til flyvestationen og de nærliggende børnehaver, og F-35 anslås at afgive det dobbelte støjniveau.

Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

HØR EFTER HVAD VI SIGER: NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY!

Nej tak til nye kampfly tager til lyttetest ved Skrydstrup flyvestation d. 22. maj

Nej tak til nye kampflyfoto ©DanstenbergSchouRobles

Selvom der er udskrevet valg til Folketinget bliver der ikke talt meget om Danmarks krigsdeltagelse og de stigende udgifter til militæret. Når det gælder indkøbet af nye kampfly, nægter man at fortælle om det reelle formål, de samlede udgifter, støjproblemer og vedligehold.

Vi kræver at Folketinget hører ordentligt efter, og stopper købet af de nye kampfly! Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 3 kommentarer

NUL KAMPFLY ER DET ANTAL DER VIL GIVE FÆRREST DRÆBTE

‘Forsvaret’ er kommet ud med en intern sikkerhedsanalyse, hvor konklusionen lyder: Et reduceret antal nye kampfly kan koste menneskeliv. Med ‘reduceret antal’ mener de den nedskrivning af antallet der var nødvendig for dem for overhovedet at få købet til at gå i gennem. Er de i gang med at bane vejen for flere kampfly?


Deres beregning af ‘risiko for tab af menneskeliv’ følger denne logik. Med det lavere antal fly – 27 i stedet for de ønskede 48 – vil piloterne få færre træningstimer og være til fare for sig selv og omgivelserne.

‘Dræbte piloter og totalsmadrede fly til millioner af skattekroner’ er det skrækscenarie der males op. Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

HELT I LOMMEN PÅ USA – DANMARK ER HVERKEN EJER AF RESERVEDELE ELLER UDSTYR TIL F35

Lockheed Martin

Flere og flere detaljer tydeliggør, hvordan valget af F35 kampfly binder Danmark helt tæt til USA og NATO og deres militære planer. Herunder naturligvis også fremtidige krige.

Alt omkring flyet er fra starten lagt til rette som et NATO-projekt produceret af amerikanske Lockheed Martin, hvor ’partnerlande’ fra starten har bidraget økonomisk til udviklingen af flyet, Danmark fra 1997. De enkelte landes kampfly kan betragtes som én samlet flåde. Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

KRIGSPOLITIKERE – VI GLEMMER JER IKKE!

PRESSEMEDDELELSE 12. DECEMBER 2017

yngste deltagere i esbjerg_2I dag besluttede et flertal af folketingets politikere endegyldigt at gå videre med købet af F35 kampfly. Allerhelst havde de begravet beslutningen i forsvarsudvalgets mørke, som en ren ekspeditionssag.
Der er intet demokratisk ved denne beslutning, der er manipuleret igennem ved hjælp fortielser, løgne og trækken i trådene bag kulisserne fra første færd, da man besluttede at poste støttepenge i Lockheed Martins Joint Strike Fighter projekt.

I sidste time blev det officielt, at der med flyene fulgte et kæmpe støjproblem og nye udgifter, som regeringen havde kendt til i halvandet år, men skjult.
Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

KAMPFLYKØBET MÅ ANNULLERES: REGERINGEN SKJULTE OPLYSNINGER FOR FOLKETINGET OG BEFOLKNINGEN

Op til folketingsbeslutningen om køb af 27 nye F35 kampfly i 2016 blev folketinget bevidst misinformeret om støjgenerne – og en række andre forhold. De nye fly larmer så meget at der skal støjsikres omkring flyvestation Skrydstrup, hvor de skal have base, og en række huse skal opkøbes og beboerne tvinges ud.

Klar til aflevering af underskrifter

20.167 NEJ til køb af kampfly er afleveret til Folketinget

På trods af at der i forsvarsministeriet forelå en rapport, der påviste disse støjgener, blev den ikke forelagt beslutningstagerne i folketinget. Den daværende forsvarsminister løj direkte og erklærede, at der ikke ville være forøget støjrisiko.

Hensigten med løgnene var selvfølgelig at sikre vedtagelsen af kampflykøbet. 

Efter beslutningen om købet er andre fakta kommet til, som ikke forelå ved folketingsbeslutningen.
Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 3 kommentarer

20.167 UNDERSKRIFTER AFLEVERET TIL FOLKETINGET – KAMPAGNEN MOD KAMPFLY FORTSÆTTER

Det blev en flot bunke underskrifter, der den 29. november blev overrakt til en repræsentant for forsvarsudvalget. Vores NEJ til kampfly var rettet til hele Folketinget og et personligt brev er sendt til alle medlemmerne. Købet kan stadig stoppes! Også Enhedslistens indsamlede underskrifter og en tredje indsamling blev afleveret sammen med Nej tak til nye kampflys underskrifter. Anne Marie Helger stod for selve overrækkelsen.


Kampen mod indkøbet af de milliarddyre dræbermaskiner er ikke slut, og fra Nej tak til nye kampflys side opfordrer vi alle til at sætte fokus på sagen og overalt diskutere konsekvenserne og formålet med købet af F35 kampflyene. Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

STOP KØBET AF NYE KAMPFLY! VI AFLEVERER UNDERSKRIFTER 29. NOVEMBER – SLUTSPURT FOR UNDERSKRIFTER NU!

BRING OPFORDRINGEN VIDERE: SKRIV UNDER MOD KØB AF NYE KAMPFLY!
DELTAG I AFLEVERINGEN!

Regeringen har afleveret et såkaldt aktstykke til Folketingets finansudvalg og tager dermed det endelige skridt frem mod aftalen om at købe nye kampfly for milliarder.  Aktstykket vil blive behandlet d. 30. november og underskrifterne vil blive afleveret til Folketinget dagen før – onsdag d. 29. november kl. 15. Kampagnen mod kampfly fortsætter.

Foto Dan Stenberg Robles

Lad os samle flest muligt underskrifter frem til afleveringsdagen – og protestere højlydt mod dette skandaløse køb. Vi er i dag oppe på 11.356 underskrifter.

SKRIV UNDER HER

Så mange som muligt opfordres til at deltage i afleveringen.
Aflevering: Man mødes i gården ved Christiansborg ved trappen kl. 15 præcis.
Man kan deltage i optog fra Kgs. nytorv ved Den Danske Bank (elevatoren til Metroen) kl. 13.30 på onsdag.

Kontakt evt Gerd Berlev omkring dette  på tlf 51 78 09 06.

Vi har i dag sendt nedenstående til pressen

Den landsdækkende kampagne NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY afleverer underskrifter mod købet af kampfly til Folketinget onsdag d. 29. november kl. 15. Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | 4 kommentarer